tornar

Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan màxim de decisió i participació del centre, on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa de l’escola.
Està format per:
 • 4 mares/pares
 • 1 membre de l’AFA
 • El director de l’escola
 • La cap d’estudis
 • 5 mestres
 • 1 P.A.S.*
 • 1 representant de l’Ajuntament

*(personal administratiu i serveis, que és personal funcionari de la Generalitat)

Com es trien?

 • Els 4 pares/mares: són voluntaris que es presenten a les eleccions al Consell Escolar.
 • Els 5 mestres: són votats pel col·lectiu de mestres.
 • El membre designat per l’AFA acostuma a ser el seu president/a.
 • El membre del P.A.S. és designat entre els que hi ha a l’escola.
 • L’equip directiu: el seu càrrec comporta formar part del Consell Escolar.

Cada quan es trien?

Cada dos anys es convoquen eleccions a cadascun dels sectors del Consell Escolar, les quals renoven la meitat dels membres de cada sector. Propera renovació (curs 23-24).

Quines competències té?

 • Pedagògiques, en quant ha d’aprovar la memòria i la programació del curs on es recullen tots els projectes i activitats a realitzar.
 • Econòmiques, des de la Junta econòmica i en el mateix Consell s’aproven els tancaments comptables, pressupostos, es fan propostes i el seguiment de tots els serveis.
 • De gestió, una representació de tots els estaments amb representants de l’administració educativa, participa en la comissió de selecció on es presenta el projecte de direcció.

Tenen el mateix pes els vots dels diferents components?

Sí. Les decisions, però, s’acostumen a prendre per consens.