tornar

Què és l’AFA?

 

L’AFA La Vila Banyoles és l’associació de families de l’escola que té com a principals objectius els següents:
1. Facilitar la comunicació entre les pròpies famílies i entre les famílies i l’escola (direcció, professorat i monitoratge), i assegurar que cap família no es perdi cap informació important per a elles o per als seus infants.
2. Representar a les famílies davant d’òrgans i entitats externs que puguin influir positivament l’interès de les pròpies famílies (reclamacions, pacificació de l’entorn escolar, descomptes en comerços…)
3. Organitzar (o col·laborar en l’organització), en línia amb el projecte educatiu de l’escola, les activitats, actes i jornades que quedarien fora de l’horari lectiu (9-12:30 i 15-16:30) que l’escola no té capacitat o potestat per assumir directament: servei d’acollida matinal, cuina-menjador, monitoratge de migdia, extraescolars, festes, jornades formatives per a families, etc.
L’AFA és una entitat oberta, flexible i transversal i serveix com a plataforma des d’on vehicular projectes i participar activament de la comunitat escolar que formem conjuntament amb els nostres infants, l’equip docent, l’equip de monitoratge i el personal de serveis.
L’AFA s’organitza amb una Junta i a partir de Comissions i grups de treball, amb graus d’autonomia i capacitat per prendre decisions. Periòdicament, l’AFA es reuneix, convocant a totes i tots els seus membres, per tal proposar, gestionar i executar projectes, activitats, etc.

Totes les iniciatives i activitats es debaten i decideixen a les reunions de l’AFA que es fan el primer dimarts de cada mes a les 20:30. T’HI ESPEREM!